Ngariksa Majalah Sunda

Lamun sakirana kuring diamanahkeun pikeun jadi pamingpin redaksi majalah Sunda, nu kahiji bakal kuring titénan ngeunaan tampilan visualna. Enya, da dina kaayaan bangsa nu horéam ngaos bacaan mah, nu diheulakeun téh visual kadituna kontén. Pamadegan ieu lahir kalayan pangalaman kuring ngasuh majalah kampus 3 taunan.

Ngeunaan majalah Sunda, dina éséy ‘Budaya Sunda Posmo‘ nu diserat Yasraf Amir Piliang ti Cupumanik edisi Maret 2008, ditegeskeun ngeunaan pentingna barudak ngora pikeun jadi lalakon ngamekarkeun kabudayaan Sunda. Tatar Sunda, babakuna Bandung, kawéntar minangka wewengkon nu beunghar ku modal budaya (cultural capital). Modal budayana teh antarana barudak ngora nu jiwana rancagé tur mampuh naratas eksprési budaya katut rupaning karya nu inovatif. Ngahasilkeun ajen-inajen anyar tur motekar, bari teu ninggalkeun identitas kasundaan.

Kuring yakin yén gimmick téh hiji hal nu kudu aya, lamun ditilik tina elmu Psikologi terapan, hususna marketing. Kudu aya nu diaya-aya, perlu pisan ayana tempelan. Kapan ari lamun bogoh kabatur, pas katarik ati kagendang asmara téh dimimitian tina panon turun kana manah. Awalna mah bogoh kana tampilan luarna, da mustahil langsung apal kana pasipatana mah. Kitu dieu pikeun narik kapanasaran mah nya visual hiji majalah kudu diperhatikeun. Ngeunaan eusina oge tangtu kudu ngilu ditangtayunan.

majalah sunda ngaleut

Kuring ngan saukur ngabahas ngeunaan redaksionalna hungkul, saenyana media nu dianggap maju teh sacara finansialna kudu sehat. Ieu nu disebut profesional tea. Disebutkeun ku Ajip Rosidi dina kolom Cupumanik Méi 2009 yén can aya pérs Sunda anu dilaksanakeun sacara profesional, kaasup anu umurna geus leuwih ti satengah abad.

Hal ieu téh akibat tina henteu ayana SDM boh pikeun urusan managerial boh pikeun urusan redaksional. Sabab utama nepi kakitu, ku lantaran kabéh pérs Sunda medal ku dorongan con amor, kadeudeuh, lain ku lantaran ngudag kauntungan finansial. Atuh modalna ge saayana, akibatna tanaga-tanaga anu dirékrutna ge réréana saayana.

Kaayaan pérs Sunda mémang matak pikawatireun, kukituna kudu aya usaha pikeun mémérés dirina sorangan. Kudu kusaha ceunah? Ari Mang Irfan TP mah kalah mindahkeun tanggung jawab kana nu ngarora geura, tulisna dina seratan Anak Muda dan Media Sunda. Duh salaku nonoman Sunda nu ‘kekinian’, kuring jadi asa dibebankeun, padahal beban hirup geus loba kieu.

Share your love
Arif Abdurahman
Arif Abdurahman

Pekerja teks komersial asal Bandung, yang juga mengulik desain visual dan videografi. Pop culture nerd dan otaku yang punya minat pada psikologi, sastra, dan sejarah.

Articles: 1771

11 Comments

    • Dalam sejarah Indonesia, pers Sunda ini punya andil besar dalam pergerakan nasional, dari semenjak sebelum kemerdekaan.

  1. hhmm roaming deh Rif,, aku anak sunda merasa malu heheheee…
    Satu2nya yang aku tau bahasa sunda yang ada di lirik lagu Bilur nya Sarasvati
    “Duh, teungteuingeun…tuntung lengkah…geuning…bet peurih……”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *