Khilafah

kalifah
@ Yahyâ ibn Mahmûd al-Wâsitî

oleh Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir 27 Oktober 1984

Ini adalah kisah Abu Bakar, sahabat Nabi. Ia baru kemarin dulu diangkat sebagai khalifah, tapi di hari itu ia berangkat ke pasar. Di pundaknya ia bawa bahan-bahan pakaian dagangan, untuk dijual. Dengan kata lain, ia kembali hidup sebagaimana biasa.

Tapi di tengah jalan ia terlihat oleh Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang lain. “Hendak ke mana?” tanya Umar. “Ke pasar,” jawab sang khalifah. Umar bertanya lagi, “Apa yang hendak Anda lakukan, sedangkan Anda telah menduduki jabatan sebagai pemimpin kaum Muslimin?” Jawab Abu Bakar, “Lalu dari mana aku akan memberi makan keluargaku?”

Read more