Kategori
#ReboNyunda

Hujan Poyan

hujan poyan
Editan tina gambar ti Learn Tanii jeung RM Doodle

Ari minggon kamari mah kapegat ku hujan nu dibaturan banjir, tah tadi sonten mah kapegatna ku hujan poyan. Hiji fenomena alam anu lamun dina basa Inggris-na mah disebatna Sunshower, nyaeta hujan nu turun dina kaayaan panon poe kaciri nyebrot.

Ceunah mah, nu pasti jauh ka enya, pas hujan poyan teh nandakeun yen aya bidadari nu keur mandi. Berarti carita Jaka Tarub teh meureunan mah pas keur hujan poyan sigana. Aya deui nu nyebutkeun yen pamali mun huhujanan pas hujan poya. Nya ieu mah emang bener, tong huhujanan bisa nongtot leho enjingna pan. 😆