Raksukan Kasundaan Barudak Sakola

seragam sekolah rebo nyunda Ceunah mah Bandung nelah Kota Fashion, atuh da dilandian ti baheulana oge Parijs van Java.

Ngeunaan tren raksukan atawa fashion, tangtu moal leupas tina kamotekaran tur kaparigelan generasi muda atawa para nonoman anu jadi ahli waris pikeun ngajaga warisan budayana sorangan. Tah teu ngan saukur gaya modern nu kadieunakeun, budaya kasundaan ge teu nepi ka dipiceun. Salah sahijini tren nganggo iket atawa totopong.

Ari awalna mah tren nganggo iket ieu teh ngan saukur barudak Metalhead, nu resep musik Metal. Sabab musababna dina taun 2005, Man Jasad ngamimitian nganggo iket sareng pangsi lamun nabeuh sareng grup band-na. Kadieunakeun mah beuki loba nu ngiluan nganggo iket, komo deui ayeuna mah di Kota Bandung aya aturan kudu nganggo raksukan budaya dina poe Rebo.

Baca Selengkapnya