Kategori
#ReboNyunda

Bandung Kota Babi

bandung kota babi

Saha wae nu ngaku urang Indonesia, utamina wargi Bandung nu ngaos postingan ‘Bandung, The city of pigs’ kedahna mah ngarasa kasindir.

Bandung – the city where people think pig meat is too dirty to eat, yet they live in more filth than the animal itself. It could be a lovely city. Yet it looks (and smells) like a disaster area.

Kuring satuju pisan kana kalimah bubuka ieu. Ceunah nagara mayoritas Muslim, tapi ari paripolahna patojaiah tina ajaran-ajaran Islam nu mikaboga prinsip bebersih sabagian tina iman. Emang bener nu didugikeun tokoh pembaharu asal Mesir, Mohammad Abduh nu nyarita “Saya melihat Islam di Barat tapi saya tidak temukan Kaum Muslim di sana. Sebaliknya, saya menemukan Kaum Muslim di Timur tapi saya tidak melihat ada Islam di sana.”