Kategori
#ReboNyunda

Budaya Sunda Posmodéren

Ku Yasraf Amir Piliang, éséy dina Cupumanik No. 58 (Mei 2008)

Paguneman ngeunaan budaya Sunda katut ajén-inajén kasundaan, upama dipatalikeun kana kamekaran budaya dina jaman posmodéren kiwari, geus ngalantarankeun urang nyanghareupan rupaning rélasi nu kompléks. Ari sababna mah kaweruh ngeunaan posmodérenismeu katut posmodérenitasna gé geus kompléks.

Kamekaran globalisasi ékonomi, budaya katut informasi, pon kitu deui tumuwuhna budaya éléktronik, digitalisasi informasi katut réalitas virtual geus mawa pangaruh nu pohara gedéna kana kamekaran budaya Sunda katut ajén-inajén kasundaan. Budaya Sunda kiwari nyanghareupan situasi dilématis antara nu dipiharep jeung nu ngancam tina posmodérenismeu.

Kondisi posmodérenitas geus nimbulkeun parobahan nu nyosok jero dina budaya matéri (material culture). Rupaning kamonésan budaya nu jul-jol ti luar milu mangaruhan jengléngan budaya matéri Sunda.

Kategori
#ReboNyunda

Ngariksa Majalah Sunda

majalah sunda ngaleut

Lamun sakirana kuring diamanahkeun pikeun jadi pamingpin redaksi majalah Sunda, nu kahiji bakal kuring titénan ngeunaan tampilan visualna. Enya, da dina kaayaan bangsa nu horéam ngaos bacaan mah, nu diheulakeun téh visual kadituna kontén. Pamadegan ieu lahir kalayan pangalaman kuring ngasuh majalah kampus 3 taunan.

Ngeunaan majalah Sunda, dina éséy ‘Budaya Sunda Posmo’ nu diserat Yasraf Amir Piliang ti Cupumanik edisi Maret 2008, ditegeskeun ngeunaan pentingna barudak ngora pikeun jadi lalakon ngamekarkeun kabudayaan Sunda. Tatar Sunda, babakuna Bandung, kawéntar minangka wewengkon nu beunghar ku modal budaya (cultural capital). Modal budayana teh antarana barudak ngora nu jiwana rancagé tur mampuh naratas eksprési budaya katut rupaning karya nu inovatif. Ngahasilkeun ajen-inajen anyar tur motekar, bari teu ninggalkeun identitas kasundaan.

Kategori
Cacatnya Harianku

OOTrad Unpad 7

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=0yQ7RqZaU5c]

Gara-gara Unpad dan ITB, jalanan seputaran Dago-Dipatiukur macet parah pas kemarin Minggu (23/11). Pasti pada hapal kalau saat itu kampus Ganeca lagi ngadain event rutin 4 tahunan Pasar Seni ITB. Tapi mungkin ga banyak yang tahu kalau kampus sebelahnya pun lagi ngadain event juga. Memang gelarannya Unpad ini kalah pamor kalau dibandingkan.

Ya, dalam momen dies natalis ke-57, Unpad kembali menggelar Olimpiade Olahraga Tradisional (OOTrad) di area kampus Dipati Ukur. Kegiatan tahunan yang rutin dilakukan sejak 2008 ini digelar sebagai upaya konsistensi Unpad dalam melestarikan dan menjaga budaya lokal. Ajang ini sekaligus juga buat mempererat silaturahmi antar civitas akademika.