Raksukan Kasundaan Barudak Sakola

seragam sekolah rebo nyunda Ceunah mah Bandung nelah Kota Fashion, atuh da dilandian ti baheulana oge Parijs van Java.

Ngeunaan tren raksukan atawa fashion, tangtu moal leupas tina kamotekaran tur kaparigelan generasi muda atawa para nonoman anu jadi ahli waris pikeun ngajaga warisan budayana sorangan. Tah teu ngan saukur gaya modern nu kadieunakeun, budaya kasundaan ge teu nepi ka dipiceun. Salah sahijini tren nganggo iket atawa totopong.

Ari awalna mah tren nganggo iket ieu teh ngan saukur barudak Metalhead, nu resep musik Metal. Sabab musababna dina taun 2005, Man Jasad ngamimitian nganggo iket sareng pangsi lamun nabeuh sareng grup band-na. Kadieunakeun mah beuki loba nu ngiluan nganggo iket, komo deui ayeuna mah di Kota Bandung aya aturan kudu nganggo raksukan budaya dina poe Rebo.

Read more

iket sunda

Kearifan Lokal Sunda: Iket yang Mengikat Budaya Kiwari

Parijs van Java. Kota Kembang. Kota Artis. Kota Mode. Kota Kreatif. Kota Teknologi. Kota Shopping. Kota Kuliner. Kota paling sibuk berkicau ke-6 di Twitter. Kota apalagi, nya?

Banyak julukan tadi muncul salah satunya akibat sumbangsih anak muda. Tercatat paling tidak, sekitar 60% penduduknya berusia di bawah 40 tahun, dengan berbagai dukungan industri yang mendunia, serta dukungan 50 perguruan tinggi yang terletak di kota ini.

Read more