Kategori
#ReboNyunda

Family Outing ka Pusparaja

family outing pusparaja

Family Outing teh nyaeta salah sahiji program acara tipi ti Korea Selatan nu mintonkeun sakelompak artis nu kudu nyicingan hiji imah nu tempatna biasana jauh ti kota. Tah maranehna teh dipasihan tugas kudu kieu kudu kitu. Maranehna dipaksa kudu hirup siga urang pilemburan.

Kuring ge insya Allah bakal ngalaman samodel kitu. Lamun Family Outing mah ngan saukur dua poe hiji peuting, ari kuring mah sabulaneun. Nu disebut Kuliah Kerja Nyata tea ning. 😀

Salaku mahasiswa S1 Unpad nu nincak ka tahun katilu saacan nyusun tugas akhir, KKN teh jadi hiji kagiatan wajib pikeun mahasiswa. Hiji kagiatan nu diayakeun ku Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unpad.