mangle vs elle

Ngariksa Majalah Sunda

Lamun sakirana kuring diamanahkeun pikeun jadi pamingpin redaksi majalah Sunda, nu kahiji bakal kuring titénan ngeunaan tampilan visualna. Enya, da dina kaayaan bangsa nu horéam ngaos bacaan mah, nu diheulakeun téh visual kadituna kontén. Pamadegan ieu lahir kalayan pangalaman kuring ngasuh majalah kampus 3 taunan.

Ngeunaan majalah Sunda, dina éséy ‘Budaya Sunda Posmo‘ nu diserat Yasraf Amir Piliang ti Cupumanik edisi Maret 2008, ditegeskeun ngeunaan pentingna barudak ngora pikeun jadi lalakon ngamekarkeun kabudayaan Sunda. Tatar Sunda, babakuna Bandung, kawéntar minangka wewengkon nu beunghar ku modal budaya (cultural capital). Modal budayana teh antarana barudak ngora nu jiwana rancagé tur mampuh naratas eksprési budaya katut rupaning karya nu inovatif. Ngahasilkeun ajen-inajen anyar tur motekar, bari teu ninggalkeun identitas kasundaan.

Read more

blitz april 2014 nursing magazine fkep unpad

Blitz Edisi 8

Setelah dua tahun jadi redaktur buletin dwibulanan Blitz ini, akhirnya promosi jabatan juga jadi pemimpin redaksinya.

Tapi tetap kerjanya mah capek, soalnya dari kontibutor, redaktur tulisan, sama redaktur pracetaknya saya yang ngurus. Akibat dianggap jago nulis sama jago ngedesain, padahal mah biasa-biasa aja saya mah. Kalau diadu sama mahasiswa DKV pasti saya yang kalah.

Read more