Kategori
#ReboNyunda

Basa Budak

ulin jarambah cikapundung

Ku Ajip Rosidi, éséy dina Cupumanik No. 17 (Desember 2004)

Dina basa Sunda aya nu disebut basa budak, nyaéta sawatara kecap anu biasa digunakeun ku budak, atawa ku kolot ari nyarita jeung budak anu nyaritana tacan bener, upamana “emam”, “mamam” (dahar, neda, tuang), “ibak”, “papung” (mandi, siram), “papang”, “pipis” (kiih, kahampangan), “bobo” (saré, mondok, kulem), “eu-eu”, “emuh” (nginum, ngaleueut), “acuk” (baju, raksukan), “enen” (nyusu), jeung sawatara kecap deui. Biasana basa budak mah ngan anu patali jeung kahirupan budak leutik baé.

Budak anu kakara diajar nyarita, ana ngucapkeun kekecapan sok tara bener. Anéhna, kolotna gé lain nyontoan ngagunakeun kecap anu bener, tapi kalah ka nurutan ngagunakeun kekecapan anu henteu bener téa. Nya lahir nu disebut “basa budak”.

Kategori
#ReboNyunda Bandung

Komunitas Aleut: Mikawanoh Bandung, Mikawanoh Maneh

komunitas aleut ngaleut

Utamana jalma kudu réa batur, keur silih tulungan, silih nitipkeunna diri, budi akal lantaran tipada jalma. Kapan ogé lain ari nu ngarana silaturahmi téh bakal manjangkeun rezeki jeung manjangkeun umur. Aya deui hiji mangpaat ceuk sobat kuring mah, “loba ngilu komunitas, bakal ngabuka loba panto ogé pikeun beubeunangan”.

Enya da gening karumasaan yén manusa mah teu bisa kukumaha di alam dunya téh lamun taya batur pakumaha. Apan hiji tugas manusia di dunya mah kudu ngajadikeun diri anu manfaat boh keur sorangan boh keur batur. Tah pikeun nyieun kahadean téh hese mun migawe sosorangan mah, da estu kawengku ku kawates diri salaku manusa jeung salaku dirina pribadi. Gawe babarengan liwat komunitas solusina.

Aya meureun sataunan ieu kuring getol ngilu kagiatan nu diayakeun Komunitas Aleut!

Kategori
#ReboNyunda Bandung

Tegallega Heurin ku Cangcut Kutang

tegallega cangcut kutang

Karunya ka urang kidul téh, sok waas nasibna. Contona éta wéh ningan matak aya nu ngarana Konpérénsi Asia-Afrika téh da maranehna kaasup bangsa nu palih kidul. Nagara-nagara nu hirupna malarat, kasiksa ku bangsa nu ti kaler.

Kitu deui kuring nu urang Bandung kidul. Aya rasa timbulu lamun ngabandingkeun jeung Bandung belah kaler téh. Taman Balaikota, Taman Lalu Lintas, Taman Film, Tamansari, Saritem, Derentén, Unpad DU, ITHB, Ciwalk, Dago Tea House, jeung tempat-tempat alus lianna pabalatak di belah kaler. Nu kidul mah ngan panyesaan; Lapang Tegallega.

Duh Gusti, ni peurih cocobi urang kidul teh. Duh Gusti meni kudu Tegallega.

Kategori
Cacatnya Harianku

Jadi Videografer di Kelas Inspirasi Bandung 3

gear kelas inspirasi bandung 3

Ketika masih SD, satu pertanyaan paling saya benci adalah “cita-citanya jadi apa?”. Jujur, sampai hari ini pun saya masih belum punya cita-cita pengen jadi apa. Inilah alasan kenapa saya tertarik untuk bergabung menjadi relawan di Kelas Inspirasi, karena salah satu visi program ini adalah menginspirasi anak-anak Indonesia agar berani bermimpi.

Mengenal Kelas Inspirasi ini sudah sejak tahun kemarin, masalahnya saya merasa masih ga kompeten buat jadi relawan tim dokumenter waktu itu, apalagi jadi inspirator mah mustahil.

Kategori
#ReboNyunda

Ini Talkshow Episode Ridwan Kamil

ini talkshow ridwan kamil

Sok reueus lamun ninggal budak-budak sakola pas #ReboNyunda teh ngaranggo raksukan kasundaan teh. Komo deui ayeuna mah sim kuring nuju praktek Komunitas di Kelurahan Samoja, nu kantorna cakeut sakolaan. Lucu sareng pikaseurieun ninggal barudak teh.

#ReboNyunda teh salah sahiji program pikeun ngariksa tur ngamumule ki sunda nu diayakeun ku pa Walikota Kang Emil nu motekar. Aya deui Kang Sule, artis multitalenta utamina tukang bodor nasional, nu aktif ngapromosikeun budaya Sunda, salah sahijina dina program acara tipi Ini Talkshow nu kaciri pisan nyunda.

Kategori
#ReboNyunda

Toga Anyar Unpad

arip wisuda

Dina raraga dies natalis nu ka-57 sarta robahna status Unpad jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), bakal seueur parobahan dina prosesi wisuda nu bakal datang, salah sahijina dina seragam toga nu kudu dianggo.

Duh ari Unpad tos ganti status, ari simkuring irahanya? Ah urang bahas seragam togana weh. 😀

Unpad bakal nganggo toga anyar nu nyirikeun kasundaan. Nyaeta ditambahana batik Pakuan Padjadjaran motif Ragen Panganten nu gaduh harti filosofis nyaeta yen lulusan Unpad kudu bisa jadi pamingpin kanggo diri sorangan, bangsa turta nagara.