Tag undak usuk basa

Basa Budak

bocah bandung cikapundung

Ku Ajip Rosidi, éséy dina Cupumanik No. 17 (Desember 2004) Dina basa Sunda aya nu disebut basa budak, nyaéta sawatara kecap anu biasa digunakeun ku budak, atawa ku kolot ari nyarita jeung budak anu nyaritana tacan bener, upamana “emam”, “mamam” (dahar,…

Kecap-Kecap Lemes Anyar

naruto sunda

Ku Ajip Rosidi, éséy dina Cupumanik No. 18 (Januari 2005) Ku sabab kapangaruhan ku alam pikiran undak-usuk basa, nyaéta ngarasa kudu nyarita ku basa lemes, tanda ngahormat ka nu diajak nyarita, sok timbul kecap-kecap anyar anu ku nu mimiti ngagunakeunana disangka…

Kotrétan ku Basa Sunda

Dipikir-pikir hesé ogé nyerat ku basa Sunda. Hesé téh kusabab teu biasa téa. Sanajan urang Sunda, sim kuring rumaos masih kéneh bodo kana undak usuk basa Sunda nu leres. “Grammar”-na leuwih sesah tibatan basa Inggris. Ayeuna mah tos seueur urang…